Zasilna razsvetljava omogoča varnostno razsvetljavo v primeru izpada električne energije v stavbi. Ker je v temi praktično nemogoče najti izhod iz stavbe, mora zasilna razsvetljava zagotoviti ustrezno razsvetljavo, da lahko hitro in varno zapustimo stavbo in da preprečimo paniko. Zasilna razsvetljava je torej v uporabi takrat, ko osnovna razsvetljava zaradi prekinitve napajanja (električnega toka) ne dela. Pri tem so v uporabi bistveno manjši nivoji osvetljenosti kot pri osnovni razsvetljavi.


Glavne značilnosti zasilne razsvetljave

Zasilna razsvetljava mora osvetljevati evakuacijske poti, večje prostore ( protipanična razsvetljava ), opremo za gašenje, elektro omare, v podjetjih pa tudi posebno nevarna delovna mesta. Varnostno razsvetljavo lahko razdelimo na razsvetljavo poti rešitve, razsvetljavo večjih prostorov (protipanična razsvetljava), ter razsvetljavo nevarnih delovnih mest. Svetilka zasilne razsvetljave ima lasten vir električnega napajanja preko integrirane ali centralne baterije. Svetilke lahko vežemo v pripravnem ali trajnem načinu. Vezava v pripravnem stiku pomeni, da so svetilke normalno ugasnjene, prižgejo pa se v primeru izpada osnovne razsvetljave. Takšna vezava se uporablja za razsvetljavo poti rešitve in velikih prostorov. Vezava v trajni vezavi pa pomeni, da svetilka ves čas svetii. Normalno se napaja iz običajne električne inštalacije, v primeru izpada električne energije pa iz lastne ali centralne akumulatorske baterije. Takšna vezava se uporablja predvsem na delovnih mestih s posebno ogroženostjo ter za varnostne znake.

Delovanje zasilne razsvetljave

Svetilka zasilne razsvetljave se mora vključiti najkasneje v petih sekundah po izpadu elektrike in morajo imeti avtonomijo delovanja od ene do treh ur, oziroma toliko kot je določeno v požarnem načrtu. Nameščene morajo biti vsaj 2 metra nad tlemi, znaki na poti rešitve morajo biti ustrezno osvetljeni, če izhod ni viden, mora biti pot do njega označena. Pomembno je tudi, da so svetilke ustrezno razporejene, ter da zagotovijo minimalno horizontalno osvetljenost tal na sredini poti rešitve, ki ne sme biti manjša od 1 lx (za poti rešitve do širine 2m). Zasilna razsvetljava je zelo pomemben del stavbe s stališča varnosti njenih uporabnikov. Potrebno jo je redno preverjati in vzdrževati.