Električne inštalacije in napajalnik

Ko električno omrežje vstopi v stavbo, postane električna inštalacija.

Nekaj osnovnih pojmov:

• Aktivni prevodni del
• Izpostavljen prevodni del
• Tuji prevodni deli
• Električna oprema
• Neposredni dotik
• Posredni dotik
• Hkrati dotakljivi deli
• Električni udar
• Ozemljilo
• Poškodba izolacije
• Stik z izpostavljenim prevodnim delom
• Kratki stik
• Stik vodnikov
• Zemeljski stik
• Impedanca okvare zanke
• Nazivna napetost
• Napetost dotika
• Pričakovana napetost dotika
• Dogovorna meja pričakovane napetosti dotika
• Padec napetosti na upornosti tal Us
• Padec napetosti na ozemljitveni upornosti
• Napetost koraka
• Referenčna zemlja
• Upornost ozemljila vira
• Upornost stojišča ali ozemljitvena upornost tujih prevodnih delov
• Zemlja
• Izenačitev potencialov
• Zaščitna izenačitev potencialov
• Nazivni tok
• Kratkostični tok
• Točka napajanja (začetek) električne inštalacije
• Razdelilni tokokrog
• Končni tokokrog
• Glavni tokokrog
• Pomožni tokokrog
• Fazni vodnik
• Nevtralni vodnik
• Zaščitni vodnik
• PEN vodnik

DEREGULACIJA je proces institucionalnih sprememb elektrogospodarskih podjetjih po novih načelih medsebojnega delovanja z vpeljavo prostega trga električne energije. Skladno s tem elektrogospodarska podjetja medsebojno konkurirajo pri ponujanju produktov in storitev v decentraliziranem okolju.

Razlika med reguliranim in dereguliranim sistemom?

REGULIRAN SISTEM – vertikalna ureditev elektroenergetskih sistemov, nacionalna ali regionalna. Udeleženci: proizvodnja -prenos –razdeljevanje -odjemalci, potrošnik brez možnosti izbire, cene na osnovi stroškov storitev.

DEREGULIRAN SISTEM – hibridna ureditev elektroenergetskih sistemov. Udeleženci: proizvodnja –prenos –borza –razdeljevanje –trgovec -odjemalec, tržna konkurenca -orodje za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti procesa.

12 razlogov za deregulacijo elektroenergetskega sistema:

1. Demonopolizacija elektroenergetskega sektora (zgled: telekomunikacije, plin, železnica…) 2. Spodbujanje učinkovite rabe energije, DSM
3. Spodbujanje razvoja novih tehnologij
4. Vzdržnost razvoja naravnega okolja in energetike
5. Prestrukturiranje in povečanje števila zaposlenih na nivoju države
6. Spodbujanje učinkovite cenovne politike
7. Izboljšanje kakovosti storitev
8. Zmanjšanje stroškov in težav pri regulaciji (država)
9. Velike spodbude za učinkovito vodenje podjetij
10. Konkurenčne prednosti veleprodajnega trga. Konkurenca znižuje povprečne cene proti njihovem minimumu. Prav tako lahko spodbuja učinkovitost maloprodajnih cen.
11. Prednosti trgovanja v realnem času. Konkurenca lahko določa cene v realnem času, kar zmanjšuje porabo v času največjega povpraševanja. To bo zmanjšalo potrebo po instalirani zmogljivosti.
12. Težave z deregulacijo trga z električno energijo
a. Ustrezna merjenja
b. Obremenitev se ne odziva na nihanja cen
c. Sklepanje dvostranskih pogodb v realnem času (izravnalni trg).
d. Povpraševanje včasih presega ponudbo (nemogoče določiti konkurenčne cene v ključnem obdobju)
e. Ta pomanjkljivost lahko privede do velikih cen (potrebno jih je omejiti) in zagotavlja idealne razmere za uresničevanje tržne moči.
f. Problemi z lokalnimi tržnimi močmi zaradi pomanjkanja prenosnega omrežja.
5. Načrtovanje elektroenergetskega sistema (EES) v centraliziranem in decentraliziranem okolju.
Načrtovanje v decentraliziranem okolju
• spodbude razvoja so vprašljive
• dolgoročna sigurnost dobave goriv je nezanesljiva
• ali se lahko doseže ekonomski optimum?
• energetska odvisnost o ZDA (21 % prim. en., 12 % el. energija)
o Irska (68 % prim. en.,40 % el.energija)
o Japonska (82 % prim.en.,62 % el.energija)
o Italija (78 % prim.en.)
o Slovenija ( 70 % prim. en., 30 % el: en.)
Centralizirano načrtovanje je bolj potrebno pri manjših in energetsko bolj odvisnih sistemih.
6. Ključni elementi deregulacije
1. ločitev dejavnosti (unbundling)
2. dajanje pravic odjemalcem do proste izbire dobavitelja
3. oblikovanje tržnih mehanizmov in nadzora
4. zagotovitev sigurnosti napajanja, ekoloških in socialnih ciljev

Poiščite svoj idealen napajalnik še danes na: https://www.razsvetljava.si/napajalniki/

Rad delam na področju marketinga in številk (dobavna cena, prodajna cena izdelkov, stroški…) Menim, da sem na višji šoli Kranj pridobil teoretično znanje na področju delovanja posameznih elementov elektroinštalacij, pomagalo pa mi je tudi praktično delo, ki sem ga izvajal lansko leto pri podjetju EnergPSI, kjer sem se večinoma ukvarjal s projektiranjem različnih stavb. To znanje postavitve posameznih elementov v prostor in logično razmišljanje sem sedaj lahko uporabil še bolje na konkretnih primerih ne le preko računalnika z izdelavo načrtov pri projektiranju, pač pa tudi pri sami prodaji izdelkov in svetovanju pri projektih.

Z izvajalcem PRI sem se dogovoril za nadaljnjo sodelovanju na področju marketinga, kjer bom lahko pomagal pri spletni trgovini na razsvetljava.si in pri prodaji izdelkov (svetil) posameznikom (»Business to Consumer«). Izvajalca bi vsekakor priporočil drugim, saj sem pri svojem delu lahko pokazal veliko iniciative (samostojnega dela), saj se podjetje večinoma ukvarja s poslovnim modelom »business to business« ter sem tako lahko dobil priložnost, da s pomočjo nekaj posameznikov bolje razvijem poslovni model prodaje direktno do posameznikov. Tudi odnos mentorja in sodelavcev do mene je bil odličen, saj sem dobil zelo veliko priložnosti, vsi zaposleni v podjetju pa so mi bili vedno pripravljeni pomagati ter so zame imeli čas.