Napajalniki

Napajalnik

Kot to že dobro veste, se podjetje Lifetime Svetila, trgovina s svetili, d.o.o. ukvarja predvsem s prodajo LED tehnologije in z ostalimi svetili. Zaradi velikega povpraševanja pa smo se odločili, da bomo v aktualno ponudbo dodali tudi napajalnike. Napajalniki so torej naša najnovejša pridobitev, ki jo lahko naročite v spletni trgovini razsvetljava.si.

Podjetje Lifetime svetila d.o.o. se primarno ukvarja z LED tehnologijo, tako da je vsak dan veliko govora o energetski učinkovitosti LED svetil in njihovih dobrih lastnostih. Veliko pozornosti se posveti učenju vseh lastnosti varčnih žarnic (njihovi dolgi življenjski dobi, barvi svetlobe in kako vpliva na produktivnost v primeru, da jih uporabimo v pisarni ali v stanovanjskih prostorih, večja svetilnost glede na ostale zarnice, kot osvetlitve in tako naprej.) Glede na pridobljeno znanje lahko svetujemo potencialnim strankam pri nakupu izdelkov, tako da bodo produkti ustrezni za njihove želje in potrebe. V tako dobrem delovnem okolju se prav tako zlahka da pozanimati o vseh novostih, ki prihajajo na trg, tako ostanemo dobro obveščeni o vseh trendih na področju energijske učinkovitosti izdelkov in njihovih lastnostih. Področje električnih inštalacij se lepo usklajuje s projektiranjem, saj v veliko primerih lahko najdemo boljšo rešitev za izvedbo določene inštalacije. Načrti in projekcije nam lahko povedo veliko informacij, ki jih nato lahko uporabimo za iskanje najučinkovitejše rešitve posameznega projekta. Pozanimamo se tudi o nekaterih standardih in pravilnikih o električnih inštalacijah in zaščiti. Pomembna je tudi osvetljenost prostorov, saj mora biti osvetlitev v skladu s standardi glede na namen prostora (na primer vsaj 500 luksov za pisarniške prostore). Praktično delo v okviru elektroenergetike je možno pri povezovanju in sodelovanju z ostalimi projekti. Prav tako teoretično razumemo uporabo in delovanje posameznih elektroenergetskih naprav. Razumemo posamezne procese in vzdrževanje posameznih elementov in elektroenergetskih naprav.

Električne inštalacije in napajalniki

Ko električno omrežje vstopi v stavbo, postane električna inštalacija.

Nekaj osnovnih pojmov:

• Aktivni prevodni del
• Izpostavljen prevodni del
• Tuji prevodni deli
• Električna oprema
• Neposredni dotik
• Posredni dotik
• Hkrati dotakljivi deli
• Električni udar
• Ozemljilo
• Poškodba izolacije
• Stik z izpostavljenim prevodnim delom
• Kratki stik
• Stik vodnikov
• Zemeljski stik
• Impedanca okvare zanke
• Nazivna napetost
• Napetost dotika
• Pričakovana napetost dotika
• Dogovorna meja pričakovane napetosti dotika
• Padec napetosti na upornosti tal Us
• Padec napetosti na ozemljitveni upornosti
• Napetost koraka
• Referenčna zemlja
• Upornost ozemljila vira
• Upornost stojišča ali ozemljitvena upornost tujih prevodnih delov
• Zemlja
• Izenačitev potencialov
• Zaščitna izenačitev potencialov
• Nazivni tok
• Kratkostični tok
• Točka napajanja (začetek) električne inštalacije
• Razdelilni tokokrog
• Končni tokokrog
• Glavni tokokrog
• Pomožni tokokrog
• Fazni vodnik
• Nevtralni vodnik
• Zaščitni vodnik
• PEN vodnik

Vrste električnih inštalacij in napajalniki

Električne inštalacije delimo glede na napetost v 3 večje skupine:

1. Elektroenergetske inštalacije nizke napetosti v zgradbah za izmenične napetosti do 250 voltov
2. Elektroenergetske inštalacije nizke napetosti v industriji za izmenične napetosti do 600 voltov ali enosmerne napetosti do 900 voltov proti zemlji
3. Inštalacije telekomunikacijskih naprav v zgradbah pri katerih napetost med vodniki ali proti zemlji ne presega 50 voltov izmenične ali 120 voltov enosmerne napetosti

Oziroma bolj podrobno glede na področje uporabe:

• Elektroenergetske inštalacije nizke napetosti v zgradbah (stanovanjskih, poslovnih, javnih)
• Elektroenergetske inštalacije nizke napetosti v industriji
• Elektroenergetske inštalacije nizke napetosti kmetijskih in vrtnarskih objektov
• Elektroenergetske inštalacije nizke napetosti montažnih objektov, počitniških prikolic, kampov in podobnih površin
• Elektroenergetske inštalacije nizke napetosti gradbišč, razstavišč, sejmišč in drugih začasnih postavitev
• Elektroenergetske inštalacije nizke napetosti marin in izletniških ladij
• Inštalacije komunikacijskih sistemov v zgradbah

Elektroenergetske inštalacije ter napajalniki obsegajo:

• Inštalacije razsvetljave
• Inštalacije elektromotornih pogonov
• Inštalacije elektrotehničnih postrojev
• Inštalacije elektrokemijskih postrojev

Inštalacije komunikacijskih sistemov obsegajo:

• Telekomunikacijske inštalacije
• Inštalacije informacijske tehnike

Glede na pogoje okolice ločimo:

• Inštalacije v suhih prostorih
• Inštalacije v prostorih s specifičnimi pogoji (dvorane, gledališča, trgovski centri)
• Inštalacije v posebnih prostorih (električna obratovališča, vlažni, mokri, vroči, požarno ogroženi prostori)
• Inštalacije v eksplozijsko ogroženih prostorih

Električne inštalacije lahko ločimo tudi glede na splošne značilnosti:

• Karakteristike napajanja
• Vrsto napajalnega sistema
• Vrsto inštalacijskih tokokrogov
• Vrsto inštalacijskih sistemov
• Ustreznost (združljivost) opreme
• Varnostne napajalne sisteme

Karakteristike napajanja pomembno vplivajo na dimenzioniranje električne inštalacije:

• Vrsta toka (enosmerni ali izmenični)
• Frekvenca in njeno odstopanje
• Napetost in njeno odstopanje
• Največji dopustni tok (konična moč)
• Pričakovani kratkostični tok v točki napajanja

Vrsta napajalnega sistema podaja stopnjo obratovalne zanesljivosti:

• Splošni sistem napajanja
• Sistem varnostnega napajanja
• Sistem nadomestnega napajanja

Vrste inštalacijskih sistemov

Inštalacijski (napajalni) sistemi so definirani z:

• Uporabljeno vrsto sistema vodnikov pod napetostjo
• Uporabljeno vrsto ozemljitve razdelilnega sistema, ki napaja električno inštalacijo

Sistemi vodnikov pod napetostjo

Med sisteme vodnikov pod napetostjo uvrščamo:

1. Izmenične (AC) sisteme:
a. Enofazni dvovodni sistem
b. Dvofazni trivodni sistem
c. Trifazni trivodni sistem
d. Trifazni štirivodni sistem
2. Enosmerne (DC) sisteme:
a. Dvovodni enosmerni sistem
b. Trivodni enosmerni sistem

Označevanje vodnikov in napajalnikov

Zaradi varnosti je označevanje (črkovno in barvno) vodnikov predpisano.

Označevanje vodnikov v izmeničnih sistemih:

• Prvi fazni vodnik, L1, črne barve (ali),
• Drugi fazni vodnik, L2, rjave barve (ali),
• Tretji fazni vodnik, L3, sive barve,
• Nevtralni vodnik, N, modre barve.

Označevanje vodnikov v enosmernih sistemih:

• Pozitivni vodnik, L+, barva ni priporočena (rdeča),
• negativni vodnik, L-, barva ni priporočena (črna),
• sredinski vodnik, M, modra barva.

Označevanje zaščitnih vodnikov:

• zaščitni PE vodnik, PE, zeleno-rumena barva,
• PEN vodnik, PEN, zeleno-rumena barva,
• PEM vodnik, PEM, modra barva.

Označevanje vodnikov v shemah
Vrste razdelilnih sistemov glede na ozemljitev

Razdelilne sisteme delimo glede na:

• Ozemljitev nevtralne točke vira (1. črka)
• Ozemljitev izpostavljenih prevodnih delov porabnikov (2. črka)
• Izvedbo nevtralnega in zaščitnega vodnika (dodatna črka)

Nevtralna točka vira je lahko:
• Neposredno ozemljena (T) ali
• Izolirana (I)

Izpostavljeni prevodni deli porabnikov so lahko:

• Neposredno ozemljeni (T) ali
• Ozemljeni preko ozemljitve nevtralne točke vira (N)

Nevtralni in zaščitni vodnik sta lahko:

• Ločena – N in PE vodnik (S) ali
• Kombinirana v PEN vodnik (C)

Električna inštalacija je običajno napajana iz elektroenergetskega omrežja. Lahko pa energijo dobi tudi iz:

• Nadomestnega vira in/ali
• Kompenzacijske naprave

Med dele napajalnega sistema štejemo:

• Hišni priključek
• Nizko-napetostni razdelilec
• Kompenzacijsko napravo
• Napravo za nadomestno napajanje

Hišni priključek predstavlja povezavo elektroenergetskega omrežja s hišno inštalacijo. V priključni omarici najdemo:

• Dovodni kabelski vod
• Glavno zaščitno stikalo
• Števec električne energije

Priključna omarica je lahko dejansko omarica na zunanji steni stavbe (enodružinska hiša), lahko pa je tudi prostor (večstanovanjske, poslovne stavbe). Minimalne dimenzije prostora so 2m x 1,5m x 2m (d x š x v). Dovodni kabelski vod mora biti dimenzioniran tako, da pri največji obremenitvi ne presežemo dovoljenega padca napetost (2-3%):

• Enodružinska hiša; 63A, Cu 16mm2
• Dvodružinska hiša; 80A, Cu 25mm2
• Tri-stanovanjska stavba; 100A; Cu 35mm2

V večstanovanjskih stavbah so števci za posamezna stanovanja lahko nameščeni:

• Centralno ali
• De-centralno (npr. po nadstropjih)

Uporablja se TN-S sistem, lahko tudi TT. Padec napetosti med priključkom in števcem mora biti <5%, vodi morajo biti dimenzionirani za vsaj 63 A (10mm2, običajno 16 mm2)

Glavno zaščitno stikalo je lahko izvedeno s:
• Talilnimi varovalkami ali
• Zaščitnimi stikali

Pri izbiri rešitve je potrebno zagotoviti ustrezno selektivnost. Če se v glavnem razdelilcu uporabljajo zaščitna inštalacijska stikala, je priporočljivo tudi kot glavno zaščitno stikalo uporabiti zaščitno stikalo.

Nizko-napetostni razdelilec:

• Je lahko v enodružinskih hišah izveden skupaj s števcem
• V večstanovanjskih in poslovnih stavbah pa običajno ločeno od števnega mesta.
V vsakem primeru pa vsebuje nadtokovne zaščitne elemente.

Svoje praktično izobraževanje sem v letošnjem letu opravljal pri ljubljanskem podjetju Lifetime svetila d.o.o. Podjetje sem si izbral zato, ker je relativno majhno in zato predstavlja veliko priložnosti za mlade motivirane posameznike. Ker me izredno zanimata marketing in ekonomija ter želim v kratkem imeti svoje podjetje, je bila priložnost zame idealna, saj sem vselej imel dostop do direktorja podjetja, ki mi je lahko vselej svetoval s poslovnimi nasveti. Do mojega prihoda je podjetje večinoma poslovalo s poslovnim modelom »Business to Business« kar pomeni, da so večinoma sodelovali z drugimi podjetji. Moj cilj pa je, da bi Lifetime svetila in spletna trgovina, ki sem jo izdelal postala največja spletna trgovina v Sloveniji s svetili. Moja dodana vrednost podjetju je bila torej dodajanje še enega poslovnega modela in sicer »Business to Consumer« kar pomeni, da bo podjetje prodajalo izdelke direktno potrošniku in ne le pravnim osebam na večjih projektih. Dandanes ljudje v večini že zaupamo spletnim trgovinam in aktivno kupujemo izdelke preko spleta. V prostem času se zato ogromno izobražujem na področju spletnega marketinga in izdelave spletnih strani ter trgovin. S podjetjem smo tako sklenili dogovor, da bom s pomočjo še dveh posameznikov naredil in optimiziral spletno trgovino na URL naslovu – razsvetljava.si.

V času prakse nam je uspelo dokončati spletno trgovino, tako da je ta popolnoma funkcionalna. Vnesli smo vse izdelke, ki so v aktualni ponudbi – LED trakovi, industrijska svetila, reflektorji, žarnice, itd. Seveda zahtevnejše delo spletne trgovine ni sam izgled, pač pa celotna funkcionalnost. Ljudje se morajo počutiti varno, ko nam zaupajo svoje informacije in kreditno kartico. Košarica mora biti v celoti funkcionalna, nakup pa kar se da enostaven ali pa bodo stranke našle preprostejšo rešitev pri konkurenci. O vsakem izdelku posebej se je treba v celoti pozanimati in nato narediti natančne opise, saj »zbegan« kupec ničesar ne kupi!

Odločil sem se za dva različna opisa vsakega izdelka – prvi je nekoliko enostavnejši in precej krajši. Pove le ključne informacije produkta kot je moč (Watt), svetlobni tok (lumen), podnožje (na primer E14 ali E27), barva svetlobe (na primer 2700 Kelvinov), življenjska doba (na primer 50.000 ur), garancijska doba ter energijski razred. Drugi opis pa je nekoliko daljši ter napisan v povedih namesto po alinejah. Vključil sem tudi dimenzije izdelka in svetilni kot (na primer 320 stopinj).

Preberi več